ПРИЛОЖЕНИЯ – КВ. КРАЙМОРИЕ

28/04/2013

План за застрояване на кв.Крайморие

План за регулация на кв.Крайморие

Сборна инфраструктура на кв.Крайморие (към т.1.8 от заданието)

Археология към т.1.11.1 от заданието