КАК ДА УЧАСТВАМ?

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с архитектурна проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация.

Участието в конкурса изисква задължителна регистрация чрез попълване и изпращане на приложения формуляр на официалния e-mail на конкурса. Няма такса за регистрация и крайният срок е  17 Юли 2013 г., 23:59 ч.

С една регистрация може да се представи само един проект. Вариантни проекти не се допускат.

Срокове и условия на конкурса