КОНТАКТИ

E-mail: konkurs@foros-bg.com

Tел.: 0884036699; 0895676157

Официален уеб сайт на проект “Форос”: http://www.foros-bg.com/

Официален уеб сайт на конкурса: http://www.konkurs.foros-bg.com/

Възложител на конкурса е Ръководството на „Форос Дивелъпмънт” АД с изпълнителен директор г-н Иван Касалийски.
Адресна регистрация: гр.София 1000, ул. „Цар Асен” №1, ет.1

Организационно бюро (ОБ) на конкурса, адрес:
П.код 8000 гр.Бургас, кв.Крайморие, местност „Кафка“ – офис на „Форос Дивелъпмънт” АД
П.код 8000 гр.Бургас, ул.”Петко Каравелов” № 11 ет.1 /само за писмена кореспонденция/

Лице за контакти от ОБ – инж.Анастас Георгиев

КАК СЕ СТИГА ДО НАШИТЕ ОФИСИ


View Larger Map

КАК ДА СТИГНЕМ С КОЛА
Преминавате през Бургас, следвайки табелите за Созопол. След като излезете от града продължавате в посока Созопол и след по-малко от десет километра ще видите табелата за Крайморие. Отбивката е надясно, след което се качвате на надлез за да минете над магистралата и сте в квартал Крайморие. Комплекс “Форос” заема цялата североизточна част на квартала.
foros-kak-se-stiga