ДОКУМЕНТИ

Конкурсна документация

Чертежи

Таблица имоти на Форос
Съгласувателно писмо от Съюза на архитектите в България

Приложения

 

Уеб Сайтове
http://www.foros-bg.com

Покана за официалното представяне на конкурса
Прессправка от официалното представяне на конкурса на 06.06.2013г.